Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu

Chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”

Chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” do Bộ Công Thương thực hiện từ năm 2004 là một hoạt động xúc tiến thương mại thuộc lĩnh vực chuyên môn của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu của hoạt động xúc tiến thương mại này là ghi nhận đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước; đồng thời góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh nhằm tăng khả năng tiếp cận đối tác, tổ chức nước ngoài của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam qua các kênh thông tin và đầu mối khác nhau, trong đó có hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trên cả nước.

Năm 2012, xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đạt được những bước tiến đáng kể, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước. Để hỗ trợ và ghi nhận nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, Sở Công Thương tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội ngành hàng và một số cơ quan hữu quan tổ chức lựa chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2013 để thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương trong thời gian tới.

Bộ Công Thương xin thông báo đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc, các doanh nghiệp trên cả nước biết và thực hiện.

Ý kiến khách hàng

Hợp tác với công ty Minh Hùng mang lại hiệu quả rất lớn.