Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu
Sản phẩm bột màu

Liên hệ

 
 *
 
 *
 
 *
Email: 
 *
*
 
 
Tên công ty:

DNTN Sản Xuất Bột Màu Minh Hùng

Địa chỉ

Đường D7, KCN Nam Tân Uyên, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Email

'botmauminhhung@gmail.com'

Số điện thoại

0913812206/ 06503641583

Ý kiến khách hàng

Hợp tác với công ty Minh Hùng mang lại hiệu quả rất lớn.